Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Nieuws uit de Parochie

Update 1 septemberi 2018

Hieronder vindt u het verslag van de laatste parochiebestuur vergadering.

Voor uitgebreide informatie over de Bisdombedevaarten en andere RK zaken kunt u meestal ook terecht op de website van katholiek Almere: http://www.katholiekalmere.nl

Uit de vergadering van het parochiebestuur.

Afgelopen maand (juni) zijn onder andere de volgende onderwerpen besproken in het bestuursoverleg:

Lisette en Monique hebben een presentatie gegeven over hun studie aan het Bonifatiusinstituut. Zij bevinden zich op dit moment in de eindfase van het 3e jaar van in totaal 6 jaar. Zij hebben toegelicht welke vakken en modules zij volgen en hoe zij de cursus op dit moment ervaren.

In januari 2019 wordt gestart met jaarthema’s voor de diaconie. Komend jaar wordt met het jaarthema gestart met de week van de eenheid.

Voor de overgang naar de nieuwe software voor administratie komt er extra uitleg. De datum van 1 juli voor de conversie is nog niet zeker in verband met de extra complexiteit.

Zondag 17 juni was een mooie vormselviering met de hulpbisschop.

Er is nog steeds behoefte aan maatjes voor het maatjesproject. Daarom wordt er een ‘maatjes-viering’ georganiseerd.

Eric Singers van de Penitentiaire Inrichting Almere zal een keer voorgaan in de Lichtboog en in de Goede Rede.

Op 12 juli is het liturgisch beraad. Er zal gekeken gaan worden of de nieuwe manier van inplannen van de koren goed werkt.

12 juni is het diaconaal beraad geweest. Er wordt gewerkt aan de activiteitenkalender.

Hans is de enige van de RK die zich bezighoudt met diaconie in Almere Haven. Twee vrijwilligers van de PKN zijn onverwachts opgestapt. Ook de PKN baart dit zorgen. Op dit moment zijn naast een voorzitter van de PKN alleen Hans en Paul hierbij betrokken.

Het ZCF (Zuster Corlies Fonds) gaat onder de PCI vallen, zodat ze één en dezelfde bankrekening kunnen gaan aanhouden. Het ZCF heeft nu ook een juridische status en er is een bestuurswisseling geweest bij de ZCF.

De naam voor de ‘ vastenactie’ suggereert ten onrechte dat de Stg. BVA, uitvoerder in opdracht van de Nederlandse Bisschoppenconferentie van Vastenactie en Adventsactie, hiermee te maken heeft. Omdat de Stg. BVA bij onze “vastenactie” niet gekend is zal die naam niet meer worden gebruikt.

Vrijdag 29 juni is de overdracht van de Strawinsky muurschilderingen op doek van de huidige eigenaar, Woningstichting Sint Joseph Almelo, naar onze parochie. Dit heeft ondertussen dus plaats gevonden.

De Katholieke Ouderen Bond (KNO) maakt gebruik van de Lichtboog. Omdat er geen beheerder meer is voor dit gebouw zal het KBO zelf de sleutel van het kerkgebouw krijgen om hier gebruik van te gaan maken nu er geen gebouwbeheerder meer is. Dit zal in de toekomst met het nieuwe kerkgebouw ook zo blijven.

Er komt een nieuwe opzet van de HKP voor de vormelingen, waardoor het professioneler wordt. De jongeren zullen de eerste paar maanden voornamelijk gestuurd worden en aan de motivatie wordt later pas gewerkt. Op één na zijn alle vormelingen die gestart zijn ook gevormd.

Er gaat uitgezocht worden wat de opleidingsmogelijkheden zijn voor jonge meiden in de DOP-groep.

Peter de Zwart.