Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

 

Protestantse gemeente

Update  1 september 2018

Onder de knop "Uit de Wijkkerkenraad" hier rechts vindt u de Korte Impressie van de 10 april en 7 mei WKR vergaderingen, en onder de knop "Wat ons samenbindt" een artikel van onze vroegere predikant J.S. Bosch, dd 6 febr. 2003.

AFWEZIGHEID DS. TONNIS BUURMA
Ds. Tonnis Buurma is niet beschikbaar van  29 juli - 8 augustus en 25 augustus - 2 september. Bij ernstige zaken kunt u bellen met 06-27303578 of contact opnemen met uw contactpersoon.

Direct hieronder vindt u berichten van Ds. Tonnis Buurma, en daaronder staat de beschrijving van de Protestantse Geloofsgemeenschap Goede Rede, en daaronder staan (oud nieuws) foto's vande gemeentevergadering van 25 nov. klik hier, en de impressie  van die vergadering van Bernard Jacobs klik hier

 

VIEREN

 GELOOFSGEMEENSCHAP “GOEDE REDE”

Nog even een terugblik! Ter herinnering!

Bruggenbouwen en verbinden als tegen beweging
Kringvieringen in GOEDE REDE

In de werkgroep Vieren droomden we over een geloofsgemeenschap waarin woorden als ontmoeting, verbinding en wederkerigheid een belangrijke rol zouden spelen. Ook werden woorden genoemd als stilte en bezin-ning. Zo kwamen we bij de kring als beeld van de kerk.

Het woord kerk kan immers afgeleid worden van het Griekse woord kirkos (kring) en het Latijnse circa (rond). Woorden als cirkel, circa, circus komen boven drijven. De kring, de cirkel, mits een open kring is gevormd rondom de tafel van Jezus. De kring rondom de tafel schept een gevoel van verbinding en intimiteit. In de kring zie je immers de ander staan en zitten zowel figuurlijk als letterlijk! We vonden dat de kring haaks stond op de theateropstelling van de kerk waarin mensen zijn gericht op het toneel, dat je als toeschouwer maakt van een schouwspel! De kring als principieel uitgangspunt van kerk zijn maakt je naar onze overtuiging gemakkelijker tot deelnemer dan tot toeschouwer. Die kring kreeg zijn vorm in de Kapel waar we drie kringvieringen hebben gehouden.

De kring als een mooi intiem beeld van de kerk. De kerk als een kring van mensen die elkaar en God willen zoeken en ervaren in hun leven. Mensen die het verhaal van God en zijn of haar medemens wil leren kennen. Mensen die relaties willen aangaan. God en elkaar zoeken en ervaren krijgt gestalte door drie werkwoorden. Drie werkwoorden die de pijlers zijn die de verbindingsbrug naar mensen dragen. De pijlers die worden gedragen door ons fundament: Jezus Christus: Vieren - Leren - Dienen

De eerste pijler: het vieren

De eerste viering hebben we gehouden over dit woord: vieren als loslaten en vieren als feestvieren. We hebben dat in de kring geoefend en uitgebeeld door in stilte kaarsjes aan te steken en we hebben op een ontspannen manier samen gegeten in de kring en met elkaar gesproken en verhalen gedeeld. Ook de stilte werd in deze viering benadrukt als een belangrijk onderdeel om God te ervaren. Muziek was een belangrijk onderdeel om rust en ontspanning te creëren zowel livemuziek als in de vorm van een cd.
De tweede pijler: het leren
De tweede viering hebben we over dit woord gehouden in de vorm van in gesprek gaan met elkaar over wat je ziet en hoort en over de beleving daarbij. We hebben naar een schilderij van Marc Chagall gekeken om daar in een ontspannen sfeer samen over te praten. In alle drie vieringen hebben we een kunstobject gebruikt om niet alleen onze oren maar ook onze ogen de kost te geven.

De derde pijler: het dienen
De derde viering ging het over het dienen door tesamen in een kring te delen. We hebben de tafel van Jezus gevierd door het breken van het brood. We braken er een stuk vanaf en gaven het aan de ander. Op deze wijze zie je elkaar staan en zitten. Ook hier was een schilderij een kijkobject.

Tenslotte
Al deze drie pijlers of werkwoorden staan niet los van elkaar. Ze zijn verbonden met elkaar op het fundament waarop ze staan: Jezus Christus. Jezus Christus als het licht der wereld wordt zichtbaar gemaakt door het aansteken van de Paaskaars te midden van de kring met het vuur van het eeuwige vuur: de Gods lamp, de bron van ons leven.

Ook de brug zelf verbindt de pijlers. De brug brengt verbinding tussen mensen onderling en tussen mensen en de wereld en samenleving, waar we deel van uitmaken en waar we ook verantwoordelijk voor zijn. Woorden die hierbij kunnen horen zijn vrede, gerechtigheid en heelheid. Woorden die de brug vormen naar elkaar en naar God zelf. In een kring zullen we die brugwoorden in het komende seizoen laten horen en zien.

Viering over de Vrede: 23 september
Viering over de Gerechtigheid: 18 november
Viering over de Heelheid van de Schepping: datum nog te bepalen in 2019

Een vooruitblik

Een KRING viering op 23 september: VREDE

Thema: Generaties voor vrede!
Door de generaties heen, in wat voor situatie dan ook, staan steeds weer mensen op voor vrede. Het thema van de Vredesweek is dit jaar dan ook Generaties voor vrede. Oud en jong kunnen veel aan elkaar hebben op weg naar een vreedzame wereld.

Vrede kun je leren
Oudere generaties delen hun verhalen met jongeren, zodat die van hun ervaring kunnen leren. Jongere generaties halen inspiratie uit bijzondere rolmodellen - binnen hun familie of in de wereldgeschiedenis. In Amerika bijvoorbeeld staan dit jaar jongeren massaal op tegen wapengeweld.

En het waren jongeren die een nieuwe zwengel gaven aan de strijd om kernwapens de wereld uit te krijgen. Een wens die hun ouders vaak al hadden. Wat hieruit blijkt? Vrede kun je leren, van elkaar. Het is ook een keuze: niet terugslaan, maar samen verdergaan.

Goede God,
beziel ons
met uw Geest
dat wij mensen worden
tot Vrede in staat
Moge het zo zijn

We hopen op een inspirerende viering

Namens de werkgroep Vieren

Ds. Tonnis Buurma

Doopviering

Verbonden met vader en moeder

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen,
vier jij hier dit feest met ons mee.

Je hebt al een naam,
maar je krijgt er één bij op dit feest,
want jij wordt gedoopt in
de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

Nu mag je gaan leven met mensen,
verbonden in liefde en trouw,
omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.

Uit: Geroepen om te zingen

Een mooi lied als we twee kleine kinderen mogen dopen op 21 oktober om 11.00 uur. Twee ouderparen Sammy Jo en Robbert-Jan Haberkorn, Peppengouw 159; Janine Gruppen en Paul Eikelenboom, Groenhof 21, willen respectievelijk hun dochter Sophie en hun zoon William laten dopen. Een feestelijke gebeurtenis in Goede Rede, waarvan ik u al vroegtijdig op de hoogte stel. U mag die datum in uw agenda zetten!

Uitnodiging

Voor elke viering die ik houd in Almere-Haven maak ik een uitnodiging. Ik probeer er een inspirerende uitnodiging van te maken met foto’s, gedichten e.d. zodat u er, ook als u de viering niet kunt bezoeken, voor die zondag inspiratie aan kunt ontlenen.
Wilt u een uitnodiging voor de komende vieringen waarin ik voorga via uw e-mail, geef dan uw e-mailadres op per e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. U krijgt op vrijdag een uitnodiging voor de viering van de komende zondag.

Voor de vieringen waarin ik niet voorga wordt er ook een uitnodiging gemaakt. Wilt u deze ook ontvangen geef dan uw e-mailadres door aan ds. Tonnis Buurma, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ds. Tonnis Buurma

Leren

Bijbelkringen in het IN HET NIEUWE SEIZOEN IN HET oecumenisch kerkcentrum Goede Rede

Een rabbi zei ooit eens: “Bijbellezen is als het ronddwalen in een huis met veel kamers waarvan de deuren op slot zijn. Wil men de kamers betreden, dan moet men op zoek gaan naar de sleutels”. Vandaar een tweetal kringen waarin we proberen sleutels te vinden en de deuren te openen, want zonder sleutels trekt men vaak verkeerde conclusies. Samen zoeken kost tijd en inspanning, maar schept ook inspiratie, verdieping en verbinding!
U bent van harte welkom!

Ds. Tonnis Buurma

De kring Bijbels ABC op de dinsdagmorgen vervolgt haar weg door het Johannes evangelie.
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur
Data: 18 sept., 2, 16 en 30 okt., 13 en 27 nov. en 11 dec.

De geloofskring op de donderdagavond vervolgt haar gesprek over de moeilijke woorden uit de apostolische Geloofsbelijdenis.
Tijdstip; 19.30 – 20.30 uur
Data: 13 sept., 4 en 25 okt., 22 nov. en 13 dec.

 

 

LEREN

ZOMERONTMOETINGEN RONDOM DE PSALMEN
Gedurende de zomerperiode willen we evenals de afgelopen jaren wekelijks het boek van de Psalmen openslaan. De Psalmen zijn zo oud, maar ook zo nieuw. Ze worden nog steeds gezongen en opnieuw vertaald. Ze blijven ontroeren, verbinden en soms irriteren. De Psalmen zijn gedichten, liederen, die niet altijd direct hun geheim prijsgeven. Ze vragen er steeds om gelezen en uitgelegd te worden. Op deze manier brengen ze ons al vertellend, uitleggend en zingend dichter bij onszelf en bij de Bron van ons bestaan.

Daarom nodig ik u uit voor een ontmoeting rondom een Psalm. De volgende data op de woensdagmorgen van 10.00 uur – 11.15 uur hebben we in de Goede Rede gereserveerd: 25 juli, 8, 15 en 22 augustus. Mocht u willen komen dan zou het fijn zijn als u zich aanmeldt bij mij (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) tel. 5368856

Ds. Tonnis Buurma

EEN BOEKENKRING
Samen een boek bespreken
Ik nodig u uit om de debuutroman van Griet op de Beeck te lezen (€ 12.50). Misschien hebt u dat al gedaan. Ik zou het de moeite waard vinden om er samen met anderen een tweetal keren over te praten. Allerlei thema’s komen immers in dit boek aan de orde zoals eenzaamheid, schuld, eerlijkheid, depressie. geheimen, dood.
Elk deel, er zijn er elf, is opgedeeld in een soort hoofdstukken. Elk ‘hoofdstuk’ is geschreven vanuit een ander personage. De
personages zijn Lou (12 jaar) Eva (36 jaar), Elsie (42 jaar), Casper (47 jaar) en Jos (71 jaar). Vijf mensen met elkaar verbonden vertellen hun verhaal.

Een zeer aangrijpend boek om onze gevoelens en ervaringen met elkaar te delen. Doet u mee? We kunnen samen tijdens de tweede bijeenkomst eventueel de film over dit boek bekijken!. Motto’s van dit boek zijn:
- reis ver
- drink wijn
- denk na
- lach hard
- duik diep
- kom terug

(Spinvis)

De data waarop we samen komen zijn op donderdag 26 juli en 16 augustus van 20.00 uur – 21.30 uur in Goede Rede, Kerkgracht 60. Mocht u hieraan mee willen doen, geeft u zich dan even bij mij op voor 15 juli a.s. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Graag tot ziens!

Tonnis Buurma

Bijbelkringen in het IN HET NIEUWE SEIZOEN IN HET oecumenisch kerkcentrum Goede Rede

Een rabbi zei ooit eens: “Bijbellezen is als het ronddwalen in een huis met veel kamers waarvan de deuren op slot zijn. Wil men de kamers betreden, dan moet men op zoek gaan naar de sleutels”. Vandaar een tweetal kringen waarin we proberen sleutels te vinden en de deuren te openen, want zonder sleutels trekt men vaak verkeerde conclusies. Samen zoeken kost tijd en inspanning, maar schept ook inspiratie, verdieping en verbinding! U bent van harte welkom!

Ds. Tonnis Buurma

De kring Bijbels ABC op de dinsdagmorgen vervolgt haar weg door het Johannes evangelie.
Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur
Data: 18 sept., 2, 16 en 30 okt., 13 en 27 nov. en 11 dec.

De geloofskring op de donderdagavond vervolgt haar gesprek over de moeilijke woorden uit de apostolische Geloofsbelijdenis.
Tijdstip; 19.30 – 20.30 uur
Data: 13 sept., 4 en 25 okt., 22 nov. en 13 dec.

 

DIENEN

Bezoek.
Voor persoonlijk bezoek kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen die u kunt vinden op de eerste bladzijde van dit blad.
Wilt u bezoek van mij en mij spreken,
Bel: 036–5368856 of
Schrijf: Piccolostraat 59, 1312 RG of
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om een afspraak maken

 Telefonisch bereikbaar: gewijzigde tijden!

Maandag t/m donderdag: ’s middags van 12.30-13.00 uur
’s avonds van 19.00-19.30 uur
Vrijdag: ’s middags van 12.30-13.00 uur

Mocht u mij toch dringend willen spreken en ik ben er niet spreek dan de voicemail in met uw naam en telefoonnummer dan bel ik zo spoedig mogelijk terug. Verblijft u in het ziekenhuis en wilt u graag dat ik u bezoek, laat het mij dan even weten! Schroom niet!

Nu ik met ingang van 1 januari definitief voor 60 % beschikbaar ben voor Almere Haven (40 % met prepensioen) zijn er momenten dat ik er niet ben, zodat er geen beroep op mij gedaan kan worden.

Niet beschikbaar: 29 jul-5 augustus
25 augustus-2 september

Bij ernstige zaken neemt u contact op met uw contactpersoon of met met het calamiteiten telefoonnummer 06-27303578

 

 

Protestantse Geloofsgemeenschap Goede Rede

In Almere Haven ontstond in 1976 een protestante gemeente die zich kenmerkte als pionierend en die sterk gericht was op samenwerken met andere kerken.
Anno 2017 heeft Goede Rede zich ontwikkeld als een huis dat ruimte biedt aan diverse andere- ook niet kerkelijke activiteiten- en is het een markant ontmoetingscentrum in Almere-Haven.
Goede Rede, het eerste kerkgebouw van Almere, werd snel een thuis voor diverse geloofsgemeenschappen en de samenwerking tussen protestanten en katholieken uitte zich in gezamenlijke oecumenische kerkdiensten en meer, zoals een oecumenische diaconie.
Deze vorm van openheid en gastvrijheid in Almere-Haven en de intensieve interkerkelijke samenwerking is nog steeds typerend voor onze geloofsgemeenschap. En dat willen we van harte zo houden.
Momenteel vinden er, naast PKN en RK, ook andere geloofsgemeenschappen een thuis, waaronder de Doopsgezinde gemeente, de RK Vietnamese kerk, RK Antilliaanse kerk, Hart van Haven en de Joods liberale gemeenschap.

Ons profiel kan kernachtig worden samengevat in:
•  Openheid en diversiteit
•  Verdiepend en verbindend.
•  Midden in de samenleving.
•  Omzien naar elkaar.
•  “Geloven is een werkwoord”

•  Wij zijn een protestantse christelijke geloofsgemeenschap die is gebaseerd op een oecumenische traditie van PKN en RK, die ruimte biedt voor ontmoeting, verdieping en bezinning rondom het geloof, in de samenwerking met andere geloofsrichtingen en met maatschappelijke instellingen zoals zorgcentra.

•  Vanuit de diversiteit in geloofsbeleving blijven wij zoeken naar inspirerende en nieuwe vormen van vieringen en gezamenlijke activiteiten die tot verdieping leiden.

•  Als geloofsgemeenschap van Goede Rede maken we actief deel uit van de samenleving. We volgen wat er gaande is en we willen een bijdrage aan die samenleving leveren; dichtbij en veraf. In onze vieringen, ontmoetingen en groepen zoeken wij inspiratie en richting in ons leven met de Bijbel – en andere daarop geïnspireerde geschriften- als bron.

•  Aandacht, zorg en warmte voor elkaar en voor de mensen om ons heen brengen we in praktijk. Dit is sfeerbepalend voor onze geloofsgemeenschap. Goede Rede biedt ruimte en onderdak aan andere geloofsrichtingen en maatschappelijk en cultureel gerelateerde instellingen.

•  Veel leden van onze geloofsgemeenschap participeren actief op diverse terreinen; op diaconaal gebied (onder andere met financiële kerstgiften aan de arme kant van Almere-Haven), op pastoraal gebied (zoals de eetclub) en bij het invulling geven aan de vieringen. De instandhouding en beheer van het gebouw, met diverse acties van vrijwilligers, vergt aandacht van betrokken mensen (bijvoorbeeld met rommel -en boekenmarkten). In dit alles komt tot uiting de betrokkenheid en gemeenschapszin van velen.

Deze woorden hebben hun bron in de Bijbel waarin we in verhalen de God van Israël en van Jezus mogen ontmoeten. Door die verhalen mogen we worden aangeraakt en geïnspireerd!        
Na de pioniersfase kreeg onze geloofsgemeenschap om uiteenlopende redenen te maken met een afnemend ledenaantal. De leeftijdsopbouw van onze gemeenschap volgde de burgerlijke leeftijdsopbouw in Almere-Haven en dit betekende vergrijzing. Door weinig nieuwbouw en weinig doorstroming kwamen er weinig nieuwe leden bij.
We merken echter dat door keuzevrijheid en mobiliteit er een kentering is gekomen en dat mensen bewust kiezen voor een geloofsgemeenschap die bij hen past. Wij willen deze positieve ontwikkeling graag stimuleren opdat er nog meer mensen zich in Goede Rede thuis zullen voelen en inspiratie kunnen opdoen.
Momenteel zoeken we naar nieuwe vormen van vieringen waarin zowel ouderen als jongeren een plek van inspiratie mogen vinden. We willen daarbij bruggen bouwen die door stevige pijlers van de werkwoorden vieren, leren en dienen gedragen worden. Deze bruggen willen we plaveien met de woorden vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping. Door over deze bruggen te lopen maken we de keuze om deze woorden concrete invulling te geven.
De oecumenische vieringen (elke maand en op hoogtijdagen en op eeuwigheidszondag) zijn typerend voor onze interkerkelijke samenwerking waarbij ons gezamenlijke geloof in “de God van Israël en van Jezus” centraal staat.

We hopen dat deze beschrijving van ons profiel en intenties uw interesse gewekt heeft en dat u zich uitgenodigd voelt om met ons mee te vieren, te leren of te dienen! Mocht u meer informatie willen hebben of wilt u een gesprek dan kunt altijd terecht bij onderstaande personen:

Jan Denkers, voorzitter, tel. 5379936, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tonnis Buurma, predikant, tel. 5368856, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Lourens van der Leij, lid van de werkgroep vieren, tel. 5318440,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Het oorspronkelijke artikel met foto's vindt u hier:  GR Protestantse Geloofsgemeenschap aug. 2017

 

 

 

 

Fotoverslag van de PKN gemeentevergadering 25 november

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met dank aan DirkJan Rozema die deze foto's gemaakt heeft

 

 

Impressie Gemeenteavond 25 november: negen vragen centraal

Door Bernard Jacobs

De gemeenteavond van 25 november was een levendige bijeenkomst met ca. 45 gemeenteleden. De inleiding werd verzorgd door de voorzitter van de Kerkenraad, Jan Denkers.

Na het lezen uit 1 Kor. 12: 27 en 28 (Vele gaven, één Geest) sprak hij over de situatie rond de ziekte van Ds. Tonnis Buurma en de besprekingen rond de invulling van een consulentschap. Vervolgens benadrukte hij het belang van een goede dialoog over de vraagstukken waar we voor staan. Na deze inleiding van ruim een kwartier werd ieder uitgenodigd om in de naast gelegen zalen met elkaar het gesprek aan te gaan rond negen verschillende vragen. De vragen waren gekoppeld aan drie thema’s: Identiteit, Hart en Vitaliteit. In groepen van vier of vijf mensen werden in een kwartier tijd antwoorden gezocht op steeds drie verschillende vragen. Na een kwartier schoof iedereen door naar een volgende tafel met drie nieuwe vragen. De groepen mengden zich tot nieuwe groepen. Het ging om vragen als:

- Waar bent u trots op als het gaat om onze gemeente?
- Wat kunt u bijdragen om het hart van de gemeente te versterken?
- Wie of wat heeft u de afgelopen 10 jaar het meest geïnspireerd in onze geloofsgemeenschap?

De antwoorden werden op Post-it blaadjes geschreven. Na de gespreksrondes zochten we naar een patroon in de antwoorden en bespraken dit met elkaar. Ik licht er een paar antwoorden uit:

- Een geloofsgemeenschap betekent tijd hebben voor elkaar en omzien naar elkaar.
- We zijn heel divers van traditie en achtergrond, we hebben een predikant nodig als verbindende kracht.
- We zijn trots op de oecumenische diensten en de vele activiteiten die in Goede Rede worden georganiseerd door vrijwilligers.
- Samen zingen geeft vitaliteit.
- Na de dienst kan een inhoudelijk nagesprek veel betekenen.

Uit de vele antwoorden blijkt dat de Goede Rede in de eerste plaats een ‘doe-gemeenschap’ is. Er zijn veel vrijwilligers die een reeks van activiteiten trekken, maar het wordt hen langzamerhand wat te veel en te zwaar. De oecumene is er vanaf het allereerste begin geweest en hoort bij de genetische code van de gemeente. Het is voor velen een vanzelfsprekend en vitaal gegeven.

De aanwezigen zijn zich bewust van de grote diversiteit binnen onze gemeenschap. Dat kan ook spanningen geven. Vanuit de afzonderlijke tradities is het soms moeilijk om voldoende herkenning te ervaren in de zondagsdiensten. Dat is de keerzijde van diversiteit. Een identiteit van een gemeente wordt vaak gevormd door een gemeenschappelijke geschiedenis van de leden, een gemeenschappelijke achtergrond of taal. De gemeenschappelijkheid van de pioniersgeest uit de begin tijd van de gemeente is inmiddels verdwenen. Gemeenschappelijkheid ontstaat niet vanzelf. Daarvoor is nabijheid nodig. Nabijheid en persoonlijke ontmoeting is in nieuwe gemeenschappen belangrijker dan bereikbaarheid. Deze avond gaf mij een positief gevoel van ontmoeting en nabijheid.

We sloten de avond af in de kapel. Daar zongen we samen met het Goede Rede koor, uit het nieuwe liedboek, lied 330, “Woord dat ruimte schept”.

NB: De WKR gaat nu met alle antwoorden en andere tips aan de slag. Er wordt een samenvatting opgesteld met daarin een aantal conclusies en mogelijke acties. Deze samenvatting zal worden gedeeld met de aanwezigen en andere geïnteresseerden, waarna we een vervolg zullen organiseren.
 

terug naar boven