Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Uit de Geloofsgemeenschap Goede Rede kerkenraad

Update 1 september 2018

Hieronder vindt u de een oproep van Jan Denkers

HELP!

De PKN kerkenraad raakt onderbezet.

Doe en Denk mee!

In de afgelopen twee jaar hebben we er gelukkig een aantal nieuwe ouderlingen en diakenen bijgekregen ter vervanging van kerkenraadsleden wiens termijn er op zat.

Daar zijn we zeer dankbaar voor en we proeven ook een nieuw elan. Echter, zoals we op de gemeenteavond van 17 mei al aangaven zijn er ook nu weer een aantal leden van de kerkenraad die na vele jaren van trouwe dienst, met best wel intensieve tijden gaan stoppen. Onze oproep die avond heeft echter nog niets opgeleverd.

Wij, Alie van Heijningen, scriba, Jan Denkers, voorzitter en Bernard Jacobs gaan nu ruimte maken voor nieuwe kerkenraadsleden, en dat betekent onder andere dat we in de problemen komen met het vullen van het rooster voor ambtsdragers en diakenen tijdens de zondagse vieringen. Daarmee belanden we in een crisis.

Jan Denkers gaat nog wel een paar maanden door als ouderling maar rol van voorzitter is per 1 oktober vacant. Daarvoor vinden we een oplossing met de huidige bezetting.

Alie van Heiningen heeft haar activiteiten als scriba in kaart gebracht en we hopen dat een aantal van de operationele taken, zoals bijvoorbeeld het opstellen van roosters, het verwerken van ledenmutaties en de organisatie rondom eeuwigheidszondag, opgepakt kan worden door leden die dan niet perse als ambtsdrager bevestigd hoeven te worden.
Voor wat overblijft, met name de organisatie rondom kerkenraads- en gemeente-vergaderingen, is er zeker wel nog een urgente vacature voor een scriba/ambtsdrager. Notulen maken vormen geen onderdeel van her scribaat, die rol wordt vervuld door Piet van Heijningen.

Bernard Jacobs heeft een belangrijke rol als kerkrentmeester en vertegenwoordigt onze belangen in het college van kerkrentmeesters op Almeers niveau. Dat college bepaalt o.a. exploitatie van onze kerkgebouwen en de inzet van beroepskrachten. Met alle veranderingen op komst, zoals pensionering van Tonnis Buurma (over een paar jaar) en het vertrek van de RK parochie uit Goede Rede is het van groot belang dat we goed vertegenwoordigd zijn in het college van kerkrentmeesters.

Al met al zorgelijk dus maar in moeilijke tijden komen er vaak nog weer onverwachte oplossingen, en daar vertrouwen we op.

We hebben daar echter echt uw hulp bij nodig!
Samen vormen we een geloofsgemeenschap waar ieder die kan een rol mag vervullen om die bloeiend te houden.

Meld u bij onze huidige voorzitter (Jan Denkers) of scriba (Alie van Heijningen) als u bereid bent om bij te dragen of als u namen weet van leden waarvan u denkt dat die dat ook kunnen en willen. Graag geven wij verder uitleg aan wat we nodig hebben.

Samengevat zijn er de volgende vacatures:
 1 diaken (met minimale taak zo nu en dan diaken zijn in een viering)
 1 ouderling (met minimale taak zo nu en dan ambtsdrager zijn in een viering)
 1 ouderling/scriba
 1 ouderling kerkrentmeester.

Doe en denk mee aub. Het moet toch mogelijk zijn om uit ruim 600 leden deze vacatures in te vullen! Laat het niet op een paar (overbelaste) mensen aankomen.

Namens de wijkkerkenraad, Jan Denkers,. Alie van Heijningen en Bernard Jacobs.

 
   

  terug naar boven