Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Interessante links

 

Nieuw (23-2-'16): Het webadres van de Stichting De Open Kring Almere:  www.stgdok.nl is toegevoegd. Deze stichting verzorgt catechese voor verstandelijk gehandicapten. 

 

Concerten in Goede Rede, georganiseerd door de stichting "Goede Rede Concerten": goederedeconcerten.nl

 

De Lichtboog, wijkgemeente Almere Stadspoort: www.lichtboog.nl

 

De Drieklank, wijkgemeente Almere Buiten: http://www.pknalmerebuiten.nl

 

SPIRIT, magazine van protestants Almere: www.protestantsalmere.nl