Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Berichten uit het kerkblad Goede Reden

Update 7 juni , nieuw zijn: IS ER EEN TOEKOMST NA DE GOEDE REDE?, Actie Kerkbalans 2018 en de PKN  collectetelling

Klik hier voor  IS ER EEN TOEKOMST NA DE GOEDE REDE?

Klik hier voor  Oproep coördinator/vrijwilliger Overloop diensten

Klik hier voor  Oproep Miep Kraak vrijwilliger

Klik hier voor  Collectebonnen informatie

 Klik hier voor een bericht over de Actie Kerkbalans 2018

Klik hier voor de PKN  en RK collectetellingen

 Klik hier voor redactiegegevens van het Kerkblad Goede Reden (adres, telefoonnummer, email)

 

 

 

IS ER EEN TOEKOMST NA DE GOEDE REDE?

Soms bekruipt me het gevoel van uitzichtloosheid. Die grijze koppen rondom me heen; leger wordende kerk; de Rooms Katholieken lijken met de bouw van hun kathedraal ook al uit Haven te verdwijnen. Het overkomt ons, het gebeurt waar we bij staan.

Nee, het hoeft niet te gebeuren, het gebeurt niet. Niet als we anders willen. Niet als we een toekomst zien. Niet als we zelf initiatieven nemen. Dat kan lastig zijn, wie neemt het voortouw? Staan we allemaal naar elkander te staren, en zeggen we "na U"?

En dan is het goed te weten dat er toch een groepje mensen, anders willen, hun gedachten laten gaan over wat wél kan, hoe ze het wél willen. Ach, gedachten, een beetje hoop. Maar begint het daar dan niet mee?

Vanuit het Oecumenisch Beraad, willen we vlak na de zomervakantie op 3 oktober, 20:00uur een bijeenkomst beleggen om eens te praten wat we wél willen, wat we wél kunnen. Wat de hoop is, waar we elkander kunnen vinden. Waar geloven in Haven voort kan blijven bestaan. Samen, gelovigen uit de PKN met die uit RK, hand in hand.

Daar hebben we U, of mag ik zeggen jou, die trouw kerkganger bent in Goede Rede, bij nodig. Wat zijn jouw gedachten, Waar wil jij je voor inzetten? Waar krijg jij energie van, en hoe kan jij je inspiratie blijvend voeden?

In het land zijn verschillende alternatieve vormen uitgewerkt. Ideeën om opnieuw kerk te zijn, rust, jezelf en God te vinden. Daar willen we samen met jou over praten. We, het Oecumenisch Beraad, nodigt IEDEREEN uit zich uit te spreken, samen van gedachten te wisselen, samen nieuwe wegen te verkennen.

Wat er in de toekomst ligt, blijft ongewis. Maar misschien kunnen we samen wegen van hoop, leren, vieren en delen vinden. Samen, PKN en RK, jong en ouder, trouwe
kerkganger en misschien niet meer zo trouw. Samen, laat je inspireren, en inspireer de ander. Samen, want alleen kan ik niet, kan niemand verder.

Op 3 oktober 20:00uur wil het Oecumenisch Beraad een avond beleggen in de Goede Rede. Tot dan, ik zie je graag.

Vincent Oomen (namens het Oecumenisch Beraad)

 

 

 

 

OPROEP!!!

Samen met de vrijwilligers zijn wij op zoek naar een coördinator

Om het aanbod; de Oecumenische Vieringen voor de bewoners in woon-zorgcentrum “De Overloop” te kunnen blijven behouden, zijn wij, op zoek naar iemand die een paar uur per maand beschikbaar heeft, om de coördinatie hiervan op zich te nemen.

Iedere tweede woensdag van de maand wordt, om 15. 00 uur in kleine kring een viering gehouden. De ene maand gaat de pastor voor, de andere maand een predikant. Er komen een paar vaste bezoekers, maar ook mensen die er een tijdelijk verblijf hebben.

Na de viering wordt er een kopje thee of koffie gedronken, en bijgepraat. Wij hebben de beschikking over het gebruik van een aparte ruimte.

Een dienstenrooster voor predikant en of pastor voor 2018 is al vastgelegd!
Anneke van Huissteden zorgt voor de muzikale begeleiding. De liturgieën zijn al gedrukt. De vrijwilligers, zij zorgen dat de bewoners van de kamer worden gehaald en gebracht.

Wat moet een coördinator dan nog doen???

Zelf aanwezig zijn bij de vieringen, vanaf 14.30 uur mee helpen voor-bereiden.
Zorg voor bijhouden van de bezoekerslijst, door op de maandag ervoor aan de receptioniste te vragen naar wijzigingen. Waarbij vaak de gelegenheid is voor een kennismaking met nieuwe bewoners, om hen te informeren over de kerkdiensten.
Omdat je er dan toch bent, ook de uitnodigingen voor de woensdag in de brievenbussen te doen en op de afdelingen af te geven.
Diezelfde maandag, per mail de vrijwilligers uitnodigen en de wijzigingen doorgeven.
Rest nog, administratief werk bijhouden.
Voor de kerstviering zijn er altijd wat meer werkzaamheden als er iets speciaals geregeld moet worden.

Vragen? Neem gerust contact met ons op. Wie helpt ons?

Anja Stam (5311385)
Nel Hagenaar-Jansma (5314139)

 

 

MIEP KRAAK

Beste gebruikers van Goede Rede. Menig keer stappen jullie over de drempel van Goede Rede. Jullie komen dan in een schone ruimte. Geen opwaaiend stof, geen spin die naar beneden zakt en bijna op je schouder landt. Als je naar het toilet gaat is alles daar "spik en span".Jullie zitten op schone stoelen zonder kruim of snoeppapiertjes. Dat komt omdat elke week alle ruimten schoongemaakt worden door drie groepen mensen.

Ik denk jullie mijn boodschap, die nu volgt al verwachten. We hebben mensen nodig!!!!! die 1 keer in de 3 weken, 2 uur van hun tijd willen opofferen om de Goede Rede schoon te houden.

Dit is omgerekend net zolang als jullie in 3 weken je tanden poetsen. We krimpen, door ziektes en ouderdom. Meldt je aan!! Jullie zijn echt nodig.
O, ja is vergeet nog iets belangrijks. Het is ook heel gezellig, We hebben een koffiepauze en maken veel plezier met elkaar.

Eigenlijk moet ik zeggen mis je kans niet om deel uit te maken van onze "Miep Kraak" ploeg.
Ploeg 1 maandagmiddag van 13.00 uur- 15.00 uur
Ploeg 2 woensdagmorgen van 10.00- 12.00 uur
Ploeg 3 donderdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur.

Jullie kunnen je aanmelden bij:
Ambro Schroten- Verhaar
(036 5354330 -06-10621536 / Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bedankt! Ambro

 

 

COLLECTEBONNEN in 2017

Sinds 2002 is de opslag per collectebonnenkaart voor alle uitgegeven cou-pures ongewijzigd € 0,50 geweest. Vanaf 1 maart 2017 moeten we, om de bonnen kostendekkend te kunnen uitgeven, de opslag verhogen van € 0,50 naar € 1,00.
Met de komst van de Euro zijn destijds de bonnen van anderhalve gulden omgezet naar € 0,75 met een waarde er boven en er onder. Door de geldontwaar-ding is de € 0,75 van toen niet meer gelijk aan de € 0,75 van nu. Daarom is er voor gekozen bonnen uit te geven met een waarde van € 2,00 en de bonnen van € 0,50 niet meer te laten drukken.

Samenvattend:
Per 1 maart 2017 zijn er de volgende bonnen beschikbaar:
20x bon € 0,50 (oranje) € 11,00 per kaart, deze worden uitgegeven zolang er voorraad is tot ca. eind 2017.
20x bon € 0,75 (groen) € 16,00 per kaart
20x bon € 1,00 (blauw) € 21,00 per kaart
20x bon € 2,00 (geel) € 41,00 per kaart (Nieuw)

Om geen bonnen te moeten weggooien zullen eerst de oude bonnen opgemaakt worden. Dus wanneer u bijvoorbeeld bonnen van € 0,50 per bon besteld moet u € 11,00 of een veelvoud hiervan overmaken terwijl op de bonnen nog de oude waarde staat van € 10,50.
Op de betalingsopdracht geeft u onder mededelingen duidelijk aan welke setjes u wilt hebben. Het bedrag maakt u over naar: Rekeningnummer NL39INGB0003917827 t.n.v. College van Beheer Collectebonnenrekening

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de Administrateur College van Kerkrentmeesters PKN Almere: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

ACTIE KERKBALANS 2018

Overzicht stand Kerkbalans per 24 juni 2018

Protestantse gemeente Almere Haven

Toegezegd: € 80.136.--
ontvangen: - € 49.118.--
nog te ontvangen € 31.018.--

Samenwerkende Kerken (P.K.N. & R.K. Parochie)

Toegezegd: € 19.623.--
Ontvangen - € 15.271.--
Nog te ontvangen: € 4.352.--

Opbrengst collecte Zorgcentrum Overloop.

13 juni € 4.10

 

omhoog
 

 

COLLECTETELLING PKN GEMEENTE

18 Maart
Kerk in Actie: Kinderen in de knel € 94,75
Kerk € 58,60
CZWO € 57,75
Koffiegeld € 18,90

25 Maart
Budzac € 133,62
SWK € 129,20
Koffiegeld € 6,65

28 Maart Sobere maaltijd voor moeders in Oeganda € 196,00

29 Maart
Kerk in Actie € 84,85
SWK € 40,72
Koffiegeld € 5,00

31 Maart
VLA € 339,25
SWK € 176,45

1 April
Diaconie Algemeen € 236,32
Coll.Jeugdwerk € 175,95
Groot Onderhoud € 208,05

8 April
Meubel Witgoed Loket Almere € 126,10
Kerk € 105,46
Koffiegeld € 11,55

15 April
Diaconie Quatum € 69,30
Kerk € 87,95
Koffiegeld € 8,90

29 April
Diaconale Opvang € 84,45
SWK € 73,07
Koffiegeld € 5,50

6 Mei
Diaconie MLWA € 66,37
Missionair Werk € 61,45
Koffiegeld € 2,70

13 Mei
Diaconale Projecten € 87,92
Eigen Gem.Werk € 105,05
Koffiegeld € 7,70

20 Mei
Fietsenfonds € 268,77
SWK € 227,85
Koffiegeld € 14,90

3 Juni
Diaconie IHV € 54,40
Kerk € 67,50
Groot Onderhoud € 57,40
Koffiegeld € 10,45

 

omhoog

 Collectetelling RK Parochie (locatie Haven)

 

omhoog

 

 

 

Redactiegegevens kerkblad Goede Reden

 Kopij voor de volgende Goede Reden zien wij gaarne tegemoet via:

- het postvakje in het kerkcentrum
- het adres: Schapenmeent 203, 1357 GT in Almere
- de telefoon van de redaktie: 036 - 5315643
- het e-mail adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Kopij voor de website kan ook inlgeleverd worden bij: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het telefoonnummer van de redactie van Goede Reden is 53 15 643

De eerstvolgende redaktievergadering vindt plaats 

op woensdag 29 augustus 2018, aanvang 19.30 uur

Kopij inleveren t/m maandag 27 augustus 2018

 

 

 omhoog