Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Aktie Orgelfonds Goede Rede

Deze aktie is afgesloten met goed resultaat.

Om een indruk van het werk en de aktie te geven blijft deze berichtgeving nog even staan.

 

Orgelbouwer Verschueren heeft de restauratie van het orgel in Goede Rede succesvol afgerond.

Het resultaat mag er zijn!

Het orgel is weer in volle glorie te beluisteren! De restauratie was mogelijk dankzij een lening van de RK parochie aan de beheercommissie.o2

De kosten waren oorspronkelijk geraamd op ruim €44.000,=

- besparingen door spontane inzet vrijwilligers: € 3.600,= (zie foto's)

- meevaller door minderwerk: € 5.200,=

De daadwerkelijke kosten bedroegen dus: € 35.200,=

Eind september is er ongeveer € 30.000 aan bijdragen ontvangen. Dit bedrag is verkregen uit speciale collectes, donaties, acties als schilderijenverkoop, de jaarlijkse Rommelmarkt (opbrengst € 6600), en de Boekenmarkt. (opbrengst € 1624)

Het restant van € 5.000 zullen we gaan werven via collectes en diverse acties zoals doorlopende verkoop van diverse zaken, een sponsor fiets- of wandeltocht, gerichte vraag voor donaties, etc.

Helpt u ook mee?

o3Dit bedrag is inmiddels binnengekomen.

 

 

Namens de beheercommissie, Jan Denkers.

 

Hier nog wat foto's van het werk van de vrijwilligers. 

orgel1

Zowel heel hoog in het orgel als onder de grond moest er gewerkt worden. o4