Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Archiefpagina, bedoeld om belangrijke gebeurtenissen met betrekking tot de Goede Rede gemeenschap terug te kunnen zien en te bewaren.

Status herinrichting Protestantse Gemeente Almere

Over de herinrichting van de PGA hebben we u via nieuwsbrieven en Goede Reden al uitgebreid geïnformeerd. Het formele besluit over deze herinrichting is op 6 juli jl 2016, in een speciale vergadering van de AKR genomen. Daarmee is ook de formele overplaatsing van Ds. Tonnis Buurma van Stadspoort naar Almere-Haven een feit.
Kern van de herinrichting is dat de geografische wijkindeling wordt losgelaten en dat, rondom de drie kerkgebouwen, Goede Rede, de Lichtboog en de Drieklank, gemeenteleden bouwen aan drie geloofsgemeenschappen met elk hun eigen profiel, dus een eigen gezicht en sfeer.
In de komende maanden zullen alle gemeenteleden van PGA Almere via diverse kanalen worden geïnformeerd over de mogelijkheid om, ongeacht de wijk waarin ze wonen, zich aan die geloofsgemeenschap te verbinden die het beste bij hen past.

Gemeenteavond 14 april 2016: Reflectie op Profiel Goede Rede
In verband met bovengenoemde herinrichting is er in de 14 april Gemeenteavond nagedacht over het profiiel van de geloofsgemeenschao Goede Rede. Zie hiervoor het volgende PDF document, klik op: Profiel GR

Naar aanleiding van het bezoek dat de burgemeester Franc Weerwind in mei 2016 aan Goede Rede heeft gebracht:

Lees wat de burgemeester heeft gezegd over Goede Rede: klik op http://www.dichtbij.nl/almere/regio/artikel/4245779/column-nieuwe-monumenten.aspx

De presentatie die Jan Denkers, de voorzittter van de WKR, heeft gehouden bij het bezoek van de burgemeester vindt u hier:  Goede Rede flyer 2016

 Voor de Pinksterviering 2014 in de Groene Kathedraal: klik hier

Voor de Palmpasenviering 2014 klik hier

 Om de Startzondag 27 september 2015 nog eens te beleven kunt u op onderstaande links klikken, foto's vindt u direct hieronder:

Klik hier voor de liturgie van de dienst

Klik hier voor de overdenking van ds. Riek van Haeringen 

Klik hier voor de overdenking van Harry Knot 

 dienst

 

 

 

 

zegen

kaars

 

 

loofhut

 

 

na afloop

 

 

Hieronder vindt u de volgende items:

Voor de Pinksterviering 2014 in de Groene Kathedraal: klik hier

Voor de Palmpasenviering 2014:  klik hier

 

 

 

 PINKSTERVIERING IN DE GROENE KATHEDRAAL, 8 juni 2014

Op 8 juni jl. (Pinksterzondag) is een lang gekoesterde wens van het Oecumenisch Beraad in vervulling gegaan. Al 2 decennia ligt aan de noordzijde van de Hoge Vaart tussen Almere Hout en de Stichtse Brug De Groene Kathedraal. De locatie is met de auto wat lastig te bereiken, maar een fietspad loopt pal langs dit natuurlijk kunstwerk. De Groene Kathedraal is een kopie van de kathedraal van Reims, uitgevoerd in een groot aantal populieren met daartussen een flinke grasvlakte die uitnodigt tot een activiteit, zoals het houden van een oecumenische viering door de Goede Rede-gemeenschap. Al enige jaren bestond hiertoe het plan en vorig jaar leek het er ook van te komen, totdat op het laatste moment het slechte Pinksterweer roet in het eten gooide. Daarom hebben we dit jaar een nieuwe poging gewaagd en op tijd een vergunning voor een openluchtviering bij de gemeente aangevraagd en verkregen. Op de donderdag voor Pinksteren was de weersverwachting voor zondagochtend van dien aard dat met een gerust hart werd besloten de viering in De Groene Kathedraal te houden. Toch dreigde het op Pinksterzaterdag even mis te gaan toen we in de loop van de ochtend te horen kregen dat het bedrijf dat voor stroom, de geluidsinstallatie, de stoelen en tafels en toiletten zou zorgen, deze belofte niet kon inlossen. Gelukkig beschikken de leden van de werkgroep over de nodige creativiteit en werden direct andere contacten aangeboord, waardoor met uitzondering van de toiletten, toch alle voorzieningen konden worden getroffen om de viering door te laten gaan.

Op zondagmorgen waren de werkgroepleden en het Goede Rede-koor ter plaatse al vroeg in de weer met het gereedmaken van de locatie, werd er koffie gezet in Goede Rede en vond het transport van een aantal attributen plaats richting De Groene Kathedraal. Nieuwsgierig en in kleine groepjes betraden belangstellenden tussen 10 uur en half elf de ruimte vóór in de kathedraal en zochten een plekje op de klapstoeltjes die rond een geïmproviseerde altaartafel waren neergezet. Uiteindelijk namen zo’n 120 kerkgangers aan de viering deel. Middels het keyboard van Freddy Lusken konden we de bezoekers met klokgelui welkom heten. De leden van de Oecumenische Werkgroep hadden samen met pastor Theo Zunnebeld de viering voorbereid en zij gingen daarin ook voor. Aanvankelijk leken de weergoden ons goed gezind, maar bij het begin van de viering regende het toch lichtjes en verschenen de paraplu’s en poncho’s. Vervelend zo’n bui, maar de viering behoefde niet onderbroken te worden, hoewel niet alles droog kon worden gehouden. Later klaarde het wat op en de rest van de viering en het koffiedrinken na afloop konden zonder hemelwater doorgang vinden.

 

Ondanks de moeizame aanloop mogen we concluderen dat de Pinksterviering in De Groene Kathedraal een hele bijzondere en inspirerende viering is geworden die zeker heeft bijgedragen aan de saamhorigheid binnen de Goede Rede-gemeenschap. Dank voor ieders inzet bij het welslagen van dit project, in het bijzonder aan Anja Stam, die met haar enthousiasme en doorzettings-vermogen vele vrijwilligers heeft weten te mobiliseren. Bij een evaluatie in het Oecumenisch Beraad zal nagedacht worden over een eventuele start van en traditie met Pinksteren.


Hans van Veelen

Hieronder volgen nog enige foto's van de Pinksterviering.

 

 

 

 

Ook op Omroep Flevoland is een verslag te zien van de Pinksterviering in de Groene Kathedraal.

Om dit te zien klik op onderstaande link:

http://www.omroepflevoland.nl/Nieuws/113560/almere-openlucht-pinksterviering-in-groene-kathedraal

Voordat het filmpje met het verslag start krijgt u eerst een paar seconde reclame, gewoon wachten tot dat afgelopen is

 

 

 

 

Palmpasenviering 13 april 2014, een fotoverslag

 

pp1 pp9
pp10 pp15
pp4 pp6
pp16

13

 

 Met dank aan DirkJan Rozema die de

 foto's gemaakt heeft

 

.