Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Centraal (crisis) telefoonnummer PKN Haven

Er zijn weken dat uw eigen predikant, Ds. Tonnis Buurma, niet bereikbaar of beschikbaar is. Dat is altijd al zo geweest, maar de kans is nu groter geworden, nu onze predikant voor 40% met deeltijdpensioen is. Bij niet dringende zaken is dat niet zo erg. Maar in crisissituaties en met name in geval van overlijden van een gemeentelid, willen wij nabestaanden die voor een uitvaart een beroep op een predikant willen doen, optimaal van dienst kunnen zijn.

Daarom heeft de kerkenraad hiervoor een speciaal telefoonnummer ingesteld. Dit nummer belt u wanneer ds Tonnis Buurma niet bereikbaar is: 06-27303578. Het nummer is doorgeschakeld met een lid van de kerkenraad.

Hebt u in geval van overlijden of een andere crisissituatie dringend een predikant nodig bel dan naar het aangegeven nummer. Mocht u worden opgenomen in het Flevoziekenhuis dan kunt u ook het centrale nummer bellen.

Ds. Dirk-Jan Lagerweij, geestelijk verzorger van het Flevoziekenhuis bezoekt de patiënt/het gemeentelid. Hij zal ds. Tonnis Buurma op de hoogte stellen van de aanwezigheid van de patiënt in het ziekenhuis.

We hopen u in alle gevallen de benodigde pastorale zorg te kunnen bieden, ook als uw eigen predikant er niet is.

Jan Denkers

 

 

 terug naar overzicht