Goede Rede

Website van de samenwerkende Kerken in Almere Haven

Gemeenteavonden verbinden

Verslag van de gemeenteavond van 17 mei 2018

Met een flinke opkomst en een goede sfeer kunnen we terugkijken op een geslaagde gemeentevergadering.

De avond stond in het teken van onze ervaringen van de afgelopen periode over de speciale vieringen en over een aantal kerkelijke activiteiten besluiten en gebeurtenissen werd de mening, feedback en advies gevraagd van de aanwezige gemeenteleden.

Na de aftrap door de voorzitter Jan Denkers, verzorgde Tonnis Buurma in samenwerking met de werkgroep vieren een korte inleiding in de vorm van een terugblik en vooruitblik op de drie bijzondere vieringen.

Onder het genot van koffie en thee met een heerlijke lekkernij verzorgd door Alie van Heijningen gingen we in groepen uiteen om de ervaringen over de diensten te delen en om mening en advies te vragen voor de komende vieringen.

Na de pauze werden de opbrengsten besproken. Samengevat is de opbrengst als volgt:

Ervaring bijzondere diensten:
- Beleving van intimiteit door de kringopstelling. Dat geeft een gevoel van samen en met elkaar zijn en verbinding. De sfeer was prettig en ontspannen.
- De ruimte van de kapel wordt zowel positief als negatief ervaren.

Wat mag blijven:
- Muziek (live), kunst- visualisatie , de kring en samen informeel eten.
- Deze vorm van contact en de interactie.
- Brood breken en doorgeven en delen.

Vooruitkijken:
- In de komende diensten : speelsheid’, live muziek (koren), blijheid, interactie en ‘improviseren’.
- Openheid naar andere groepen.
- Meer kinderen en jongeren.
- Tijd voor stilte.

In het tweede gedeelte van de avond werd door Jan Denkers feedback gevraagd aan de aanwezigen over vragen en zorgen die leven in onze gemeente. Op uitgereikte briefjes konden gemeenteleden hun vragen en advies melden.

Een aantal opbrengsten zijn de volgende aandachtspunten en vragen:
- Hoe kunnen we de jeugd bereiken?
- Pastoraat en persoonlijke aandacht kunnen we sàmen doen.
- Het meest genoemd: hoe kunnen we jongere gemeenteleden meer betrekken: Hoe komen de “jongeren” er bij? Hoe kunnen wij ze betrekken bij onze gemeente?”

Het was een mooie avond, met veel nuttige opbrengsten waar de WKR en de werkgroep vieren mee verder kunnen.

Hartelijk dank aan iedereen die aanwezig was en volgend jaar weer een volgende gemeenteavond. Graag, want zoals een van onze gemeenteleden schreef: “Gemeenteavonden verbinden”.

Lourens van der Leij, (ouderling Vieringen.)

 

 

  terug naar overzicht